Menneskets Væsensled

13. oktober 2020 Slået fra Af Hvid

Ånd-Sjæl-Legeme

Menneskets legemlige natur består af tre væsensled:

  • Fornemmelseslegemet (astrallegemet)
  • Livslegemet (det æteriske legeme)
  • Det fysiske legeme

Menneskets sjælelige natur består af tre væsensled:

  • Fornemmelsessjælen
  • Forstand- og gemytssjælen
  • Bevidsthedssjælen

Menneskets åndelige natur består af tre væsensled:

  • Åndsselvet (manas) (danner Jeget)
  • Livsånden (buddhi)
  • Åndsmennesket (atma)